Herroeping en retournering

Herroepingsrecht voor consumenten 

(Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zijn onafhankelijke professionele activiteit.)
 

Annulering

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.
De periode van veertien dagen is veertien dagen vanaf de dag:
 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen in het kader van een enkele bestelling hebt besteld en deze uniform worden of worden afgeleverd
 • waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u meerdere goederen in een enkele bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons
De theepotwinkel - Wim Varwijk,
Terborgseweg 37,
7001 GM Doetinchem,
telefoon: +31314395026,
e-mail: info@detheepotwinkel.nl
opnemen, door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden) brief, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de herroeping / annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden) uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden terugbetalingskosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling opschorten totdat we de goederen weer in goede staat retour ontvangen hebben. Dit betekent onder andere dat de goederen zorgvuldig en onbreekbaar zijn verpakt. Er is geen restitutie voor goederen die onzorgvuldig zijn verpakt en naar ons zijn teruggestuurd, waardoor ze beschadigd retour ontvangen worden.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen vóór de deadline van veertien dagen verzendt.

U draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen, dat kan via ons in de regel tegen een sterk gereduceerd tarief (de kosten worden bepaald door product en herkomst van het retourpakket).

U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.
 

Uitsluitingen:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten
 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele aanpassing of samenstelling door de consument gevraagd is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
 • om goederen te leveren die voor u zijn gewogen en verpakt.


Het herroepingsrecht vervalt:

 • voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd als hun zegel na levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen waren gemengd;


Model herroepingsformulier: 

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
naar
De Theepotwinkel
Wim Varwijk,
Terborgseweg 37
7001 GM Doetinchem
Nederland

E-mailadres: info@detheepotwinkel.nl

Hierbij herroep ik / wij (*) dit van mij / ons (*)
contract gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende service (*)
...........

Besteld op (*) / ontvangen op (*)
 • naam van de consument (en)
 • adres van de consument (en)
 • Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)
 • datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.